top of page

Ekonomisk förvaltning BRF

Järfälla Redovisning AB har erfarenhet av ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar sedan 2007. Rådgivning och stöd till styrelsen är lite annorlunda jämfört ett aktiebolag och det är viktigt att föreningen får ett bra bollplank och stöd med den ekonomiska förvaltningen.

Vi vet också att prissättning för föreningar är svåra att jämför då många förvaltare har ett fastpris som grund. Men sedan är det mycket som inte ingår och då blir det tilläggsdebiteringar. Pga detta har föreningen svårt att faktiskt budgetera den verkliga kostnaden för den ekonomiska förvaltningen, det tycker vi är fel! Därför har vi valt att allt nedan ska ingå i vårt fasta pris till föreningen. Dessutom tillfaller de avgifter som föreningen kan ta ut för överlåtelseavgift och pantsättningsavgift föreningen och inte oss som förvaltare. Det är tyvärr också vanligt att förvaltare tar dess avgifter i sin "egna ficka".

Vi arbetar digitalt i fastighetssystemet REAL och bokföringen i Fortnox, detta för att du som styrelsemedlem ska kunna arbeta med attestflödet på ett enkelt och smidigt sätt. Det är även möjligt att ha en inloggningsportal i fastighetssystemet.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och Er bostadsrättförening med bokföring och förvaltning, tveka inte att höra av dig!

Löpande arbete

Hantera köpeavtal/överlåtelser

Underhålla medlems- och lägenhetsregister (ett lagkrav)

Kreditkontroll av nya medlemmar

Hantera pantsättningar

Registrera, underteckna och hålla kontroll över pantförskrivningar (upprätta pantregister)

Registrera och underhålla objektsregister ex.vis p-platser, garage

Bevaka föreningens intresse vid reglering av försäkringsskada

Ha kontakt med hyresgäster gällande ekonomiska göromål

Vara behjälplig vid avtalsskrivning för lokaler i föreningen

Vara behjälplig vid omläggning av lån

Vara behjälplig vid avtalsskrivningar och bevaka uppsägningstider

Vara behjälplig för medlemmar vid upplägg av autogiro

Bokföring

 

Kronologisk sortering och kontering av verifikationer

Verifikationsregistrering

Upprätta anläggningsregister

Kundfakturering av överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt andra avgifter

Avisering avgifter/hyror var tredje månad

Registrerar kundinbetalningar

Ombesörja betalningspåminnelser och krav

Meddela när hyror eller avgifter ej erlagts

Registrering och förkontering av lev.fakturor

Kund gör slutattest av lev.fakturor enligt attestrutin

Meddela när förfallna lev.fakturor är obetalda

Skapa betalningsförslag

Kontrollarbete/
Rapportering

 

Kontrollarbete sker månadsvis:

Avstämningar och kontroller likvida konton

Avstämning av balansräkning

Avstämning av resultaträkning

Avstämning av lev.reskontra & kund.reskontra 

Rapportering sker månadsvis:

Resultaträkning

Balansräkning

Likviditetskontroll

Budget

 

Vara behjälplig vid budgetarbete

Upprätta förslag till resultatbudget

Upprätta förslag till likviditetsbudget

Upprätta förslag till amortering och planering av lån

Delta vid styrelsens budgetmöte om så önskas

Skatter och avgifter

Upprätta mervärdesskattedeklaration (om föreningen är momsregistrerad)

Upprätta AGI (för arvoden)

Upprätta kontrolluppgifter

Upprätta inkomstdeklaration

Upprätta fastighetsdeklaration vart tredje år

Bokslut/Årsredovisning

 

Upprätta årsbokslut

Upprätta specifikation till balansräkning

Upprätta övriga årsboksbilagor

Upprätta årsredovisning K2/K3

Sammanställa underlag till revisor samt svara på frågor vid revision

Delta vid föreningens årsstämma om så önskas, antingen som styrelseordförande eller endast som stöd till styrelsen för frågor från medlemmar.

Prisindikation för fast pris

Föreningar med antal lgh:

 

150-200 lgh: 140 kr / lgh / mån ink moms

120-150 lgh: 155 kr / lgh / mån ink moms

70-120   lgh: 175 kr / lgh / mån ink moms

40-70     lgh: 200 kr / lgh / mån ink moms

Har föreningen även lokaler, många garage- eller p-platser samt är momsregistrerad blir det ett tillägg för det.

Är du intresserad av att få en offert för just din

förening maila till jeanette@abjr.se

Vi hjälper dig att sänka din förenings förvaltningskostnader!

Referens från kund:

 

Vi HSB Brf Dalen i Järfälla Viksjö har följt Jeanette under många år och självklart valde vi att följa henne när hon startade sitt eget bolag Järfälla Redovisning AB.

 

Jeanette är kompetent, kunnig och ställer alltid upp, är behjälplig med allt inom en bostadsrättsförenings ekonomi. Jobbet blir gjort på ett "kick" och behöver man råd i en fråga eller behöver diskutera något så  finns hon alltid där för oss.

 

Vi i styrelsen som träffar henne på våra möten ett par gånger om året är väldigt nöjda, 5 stjärnor till Järfälla Redovisning AB från oss i styrelsen för Brf Dalen i Viksjö Järfälla. /Susanne Öberg Ordförande

  • Linkedin Social Ikon
  • Facebook Social Ikon
bottom of page