top of page

Arbeta med oss

srf_konsulterna_enrad[1].jpg
Redovisningsbranschen SKI 2021.png
rex-sigill-vi-arbetar-enligt.png
Auktoriserad redovisnings-konsult

 

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult får du rätt kompetens, effektiva kvalitetssäkrade rutiner, flerårig erfarenhet och en naturlig rådgivare som fungerar som företagets bollplank i frågor som rör ekonomi, administration och företagande. En Auktoriserad Redovisningskonsult har högt förtroende på marknaden – hos exempelvis myndigheter, banker och andra kreditgivare. Via din Auktoriserade Redovisningskonsult skapar du också bättre förutsättningar för ditt företags förtroende på marknaden.

Att sköta bokföring och redovisning av företagets olika ekonomiska transaktioner kräver god kännedom om gällande lagar och regelverk. De flesta företagare behöver stöd i hanteringen av ekonomi och löner och en kompetent redovisningskonsult har vad som krävs för att ha bra koll på vad som gäller och hur det ska göras. En redovisningskonsult arbetar ofta som företagets egen ekonomiavdelning och sköter allt från bokföring, löpande redovisning och deklarationer till löneutbetalningar, bokslut och ekonomisk rådgivning. Många företagare vittnar om att deras redovisningskonsult blir ett oumbärligt stöd i företagandet och de flesta bygger upp en långvarig relation med sin redovisningskonsult.

Ett ekonomiskt samarbete
med småföretagare

 

Järfälla Redovisning AB lägger stort fokus på att ha ett aktivt samarbete med sina kunder. Det är viktigt att du som kund känner dig trygg i att lämna den ekonomiska förvaltningen i våra händer. Vi ska alltid arbeta proaktivt och ge den rådgivning som företaget har behov utav. Byrån är ansluten till SRF Konsulterna och arbetar enligt rekommendationerna REX. Vi sätter ett högt krav på kvalité för genomförandet av våra uppdrag.

Vi arbetar som en naturlig rådgivare för att hjälpa företaget med både lönsamhet och affärer. Med god insyn i företagets ekonomi kan en ekonomisk analys visa de viktiga nyckeltal som påverkar företagets utveckling positivt eller negativt.

Byrån ska alltid prioritera kvalité framför kvantitet, därför kommer vi tillsammans ha ett ömsesidigt intresse för ditt företagandes mål & visioner. För oss är det självklart att vi växer tillsammans!

Visste du att vem som helst kan idag starta redovisningsbyrå och ta in uppdrag från företag? Det innebär att vi i Sverige har både seriösa och oseriösa redovisningskonsulter på marknaden. Hur ska du då veta vilken som tillhör de bästa? Vem ska du anförtro uppdraget att sköta ditt företags ekonomi?

Vi vet att det är svårt att hitta redovisningskonsulter därför har vi valt att lägga fokus på att vara en mindre byrå med rätt kompetens för uppdragen!

bottom of page